Loading products...
 

 

Välkommen till GN Triova ApS (lovelymine.se)
GN Triova ApS (lovelymine.se) och dess samarbetspartners tillhandahåller denna webbplats åt dig enligt följande villkor.
Elektronisk kommunikation
När du besöker GN Triova ApS (lovelymine.se) eller skickar e-post till oss kommunicerar du med oss elektroniskt. Du samtycker därmed till att ta emot elektronisk kommunikation från oss. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att publicera information på den här webbplatsen.
Copyright
Allt innehåll på denna webbplats, såsom text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, data och programvara, tillhör GN Triova ApS (lovelymine.se) eller dess leverantörer.
Priser
Alla priser anges i DKK (danska kronor) inkl. moms
Ångerrätt
Som kund har du en ångerrätt på 14 dagar. Efter köpet informerar vi dig om din 14-dagars ångerrätt på ett hållbart medium, vanligtvis ett e-postmeddelande så att du har möjlighet att spara informationen.
GN Triova ApS (lovelymine.se) ser till att du får ett standardformulär för avbeställning tillsammans med din beställning. Återkallelsen är dock inte ogiltig om du väljer att anmäla återkallelsen på ett annat media. När det gäller annullering av köpet efter att produkten har använts har du möjlighet att annullera köpet efter användning av produkten. Du är dock ansvarig för eventuell värdeminskning om du har testat varorna på ett annat sätt än vad som normalt är tillåtet i en butik. Vi har bevisbördan för att bevisa om den returnerade varan har förlorat i värde eller inte, och du betalar för returportot.
Tjänster: Konsumenten kan ångra sig efter att tjänsten har påbörjats. Det kan till exempel vara ett hantverksarbete. I detta fall måste kunden betala för det som har levererats fram till dess att ångerrätten har utnyttjats.
Licens och tillgång till webbplatsen
GN Triova ApS (lovelymine.se) beviljar en begränsad licens för att använda denna webbplats för personliga ändamål, och inte för nedladdning (annat än allmän cachelagring) eller ändring av den, eller delar av den, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från GN Triova ApS (lovelymine.se). Denna licens omfattar inte återförsäljning eller kommersiell användning av denna webbplats eller dess innehåll, inklusive insamling av data, produktlistor, beskrivningar eller priser, härledd användning av denna webbplats eller dess innehåll, nedladdning eller kopiering av kontoinformation till förmån för andra webbplatser eller användning av informationsutvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling. Denna webbplats eller någon del av den får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljas vidare, besökas eller på annat sätt användas för kommersiella ändamål utan uttryckligt skriftligt tillstånd från GN Triova ApS (lovelymine.se). Du får inte använda frames-tekniker för att inkludera varumärken, logotyper eller annan äganderättsligt skyddad information (inklusive bilder, text, sidlayout eller sidor) från GN Triova ApS (lovelymine.se) och våra dotterbolag utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. √Ę‚ā¨¬®Du får inte använda GN Triova ApS (lovelymine.se) namn eller varumärken i META-taggar eller annan ”dold text” utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande från GN Triova ApS (lovelymine.se). All otillåten användning upphäver omedelbart alla tillstånd eller licenser som beviljats av GN Triova ApS (lovelymine.se). √Ę‚ā¨¬®Du har en begränsad, uppsägningsbar och icke-exklusiv rätt att skapa en länk till GN Triova ApS (lovelymine.se) webbplats så länge länken inte beskriver GN Triova ApS (lovelymine.se), dess dotterbolag eller deras produkter/tjänster på ett falskt, vilseledande, nedsättande eller annat negativt sätt. Du får inte använda logotypen GN Triova ApS (lovelymine.se) eller någon relaterad grafik eller några varumärken som en del av länken utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
Ditt konto
Som användare av denna webbplats måste du upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord genom begränsad tillgång till din dator, och att du accepterar ansvaret för alla incidenter som kan inträffa på ditt konto. GN Triova ApS (lovelymine.se) och dess dotterbolag förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller annullera beställningar utan förvarning i händelse av missbruk.
Recensioner, kommentarer, meddelanden och annat innehåll
Besökare kan lägga till recensioner, kommentarer och annat innehåll, samt lägga upp förslag, idéer, kommentarer, frågor och annan information så länge innehållet inte är olagligt, pornografiskt, hotfullt, kränker ”integriteten”, inkräktar på andras rättigheter eller på annat sätt är ärekränkande för tredje person eller grupp, och inte består av, eller innehåller programvaruvirus, politisk propaganda eller kommersiell reklam. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara en annan person, ett företag eller en förening. GN Triova ApS (lovelymine.se) förbehåller sig rätten (men inte skyldigheten) att ta bort eller redigera sådant innehåll, men vi har ingen regelbundet kontroll av ovanstående material. √Ę‚ā¨¬®Om du skickar eller lägger upp material, och vi inte anger något annat, ger du GN Triova ApS (lovelymine.se) och dess dotterbolag en icke-exklusiv, royaltyfri, permanent, evig och fullständig rätt att använda, reproducera, modifiera, lägga till, publicera, översätta, skapa härlett material från, distribuera och visa sådant innehåll över hela världen i alla medier. Du ger GN Triova ApS (lovelymine.se) och dess dotterbolag rätten att använda det namn/den synonym som användes, om så önskas. Du garanterar att du äger eller på annat sätt har rätt till det innehåll du lämnar ut, att innehållet är korrekt och att din användning av innehållet inte bryter mot detta, och inte skadar någon person eller grupp, och att du kommer att ersätta GN Triova ApS (lovelymine.se) eller dess dotterbolag för alla anspråk till följd av innehållet som du har skickat in. GN Triova ApS (lovelymine.se) har rätt, men inte skyldighet, att övervaka, korrigera eller ta bort aktiviteter eller innehåll. GN Triova ApS (lovelymine.se) kan inte hållas ansvariga och tar inget ansvar för material som skickas in av dig eller någon tredje part.
Copyright-klagomål
GN Triova ApS (lovelymine.se) och dess partner respekterar andras rättigheter. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som strider mot upphovsrätten, skicka ditt klagomål till oss via e-post.
Egendom
Alla produkter som köpts från GN Triova ApS (lovelymine.se) förblir GN Triova ApS (lovelymine.se) egendom tills du får varorna. Detta innebär att risken för förlorad post tas av GN Triova ApS (lovelymine.se). Du bär dock risken för returförsändelser tills GN Triova ApS (lovelymine.se) tar emot varorna.
Produktbeskrivningar
GN Triova ApS (lovelymine.se) och dess partner strävar efter att vara så korrekta som möjligt. GN Triova ApS (lovelymine.se) kan dock inte garantera att produktbeskrivningar eller annat innehåll på denna webbplats är fullständiga, tillförlitliga, uppdaterade eller felfria. Om en produkt som erbjuds av GN Triova ApS (lovelymine.se) inte överensstämmer med beskrivningen är ditt enda alternativ att returnera produkten.
Övriga parter
Andra parter än GN Triova ApS (lovelymine.se) och dess samarbetspartner tillhandahåller tjänster eller säljer produkter på denna webbplats. Dessutom länkar vi till andra företags webbplatser. √Ę‚ā¨¬®Vi ansvarar inte för att granska och utvärdera dem, och vi garanterar inte de tjänster som erbjuds av dessa företag eller personer eller innehållet på deras webbplatser. GN Triova ApS (lovelymine.se) tar inget ansvar för åtgärder, produkter och innehåll från ovanstående eller tredje part. Du bör läsa deras sekretesspolicy och andra regler för användning.
FRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Denna webbplats tillhandahålls av GN Triova ApS (lovelymine.se) ”AS IS” och ”AS available”. GN Triova ApS (lovelymine.se) ska inte hållas ansvariga, vare sig uttryckligen eller underförstått, för användningen av denna webbplats eller för information, innehåll, material eller produkter som finns på denna webbplats. Du samtycker uttryckligen till att användningen av denna webbplats sker på egen risk. I den utsträckning som lagen tillåter frånsäger sig GN Triova ApS (lovelymine.se) alla garantier, uttryckliga eller underförstådda. GN Triova ApS (lovelymine.se) garanterar inte att denna webbplats, dess servrar eller e-post som skickas från GN Triova ApS (lovelymine.se) är fria från virus eller skadliga komponenter. GN Triova ApS (lovelymine.se) kan inte göras ansvariga för skador av något slag som uppstår vid användningen av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, direkta eller indirekta tillfälliga skador och följdskador.
Webbplatspolicy och korrigeringar
Läs också våra andra policyer som beskrivs på den här webbplatsen. Dessa policyer gäller även för ditt besök på GN Triova ApS (lovelymine.se). Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vår webbplats, våra policyer och ovanstående riktlinjer.
Företagsinfo:
Alla transaktioner som görs via denna webbplats sker mellan dig som kund och GN Triova ApS (lovelymine.se), Råsøvej 23, DK-4160 Herlufmagle, CVR-nr 36941537.
Beställningsbekräftelse
Alla beställningar bekräftas automatiskt (via e-post) och du meddelas via e-post inom högst 8 timmar på vardagar om det är några problem med leveransen (restnotering/slutsålda varor).
Betalning
Beställningar kan betalas på följande sätt: Kreditkort: Dankort, Mastercard, Visa. GN Triova ApS (lovelymine.se) använder en betalnings-gateway från QuickPay. Kommunikationen med denna betalningslösning har testats av PBS. Alla kortuppgifter skickas i krypterad form. Om vi inte kan leverera hela beställningen justerar vi din betalning till den nya beställningssumman. Vi kan dock inte höja beloppet om du vill lägga till en eller flera rader med produkter.
Bank: XXX
Kontrollera: GN Triova ApS (lovelymine.se), Råsøvej 23, DK-4160 Herlufmagle, CVR-nr 36941537. Kom ihåg att ange beställningsnumret.
Leverans
Vi levererar vanligtvis dagen efter att vi har registrerat din betalning. Om din beställning innehåller beställningsvaror skickas beställningen dock först när vi kan göra en samlad leverans.
Frakt
Alla inhemska beställningar (DK) debiteras 50,00 DKK för att täcka fraktkostnaderna. Utomeuropeiska och utländska destinationer betalar frakt enligt GLS aktuella priser. Dessa priser är inlagda i vårt system och du får alltid information om fraktkostnaderna innan du beställer. Du betalar aldrig mer än vad systemet beräknar. Du har också möjlighet att hämta dina beställningar i vår butik.
BYTEN
Vid byten fyller du i returformuläret som du fick tillsammans med varan och anger vilken vara du vill ha i stället. Du betalar för returfrakten till butiken (du kan också komma till vår butik för att undvika frakt).
ÅTERBETALNING
Beloppet krediteras ditt konto inom 7 arbetsdagar efter att paketet har mottagits. Om du har använt ett kreditkort återbetalas beloppet till ditt konto. Om du har gjort ett köp mot postförskott, med Visa Electron, Nordea eller Danske Netbank, ange ditt kontonummer så återbetalas beloppet till det kontot. Allt detta måste göras online. Du kan också ångra ditt köp genom att vägra att ta emot varorna eller genom att returnera dem till vår adress.
Om du har skickat in en vara för att utnyttja din rätt till ånger eller reklamation får du alltid ett e-postmeddelande när vi har mottagit varan. I e-postmeddelandet får du information om den fortsatta processen för att hantera ånger/reklamation av köpet.
RETURADRESS
GN Triova ApS (lovelymine.se)
Råsøvej 23, DK-4160 Herlufmagle
Reklamation och garanti
Alla produkter har 2 års garanti avseende tillverkningsfel. GN Triova ApS (lovelymine.se) byter eller reparerar defekta varor om det är möjligt, men vi förbehåller oss rätten att lösa en reklamation genom att återbetala varans inköpspris. Kostnaden för denna typ av returer betalas enligt överenskommelse med GN Triova ApS (lovelymine.se).
Konfidentialitet
GN Triova ApS (lovelymine.se) vet att du bryr dig om hur informationen om dig används och delas, och vi uppskattar att du litar på att vi behandlar den konfidentiellt. Den här texten beskriver vår integritetspolicy. Genom att besöka GN Triova ApS (lovelymine.se) godkänner du också de metoder som beskrivs nedan.
Vilka uppgifter samlar GN Triova ApS (lovelymine.se) in?
Kunduppgifterna hjälper oss att kontinuerligt förbättra din shoppingupplevelse på GN Triova ApS (lovelymine.se). De uppgifter vi samlar in beskrivs nedan.
Information som du ger oss
Vi tar emot och lagrar all information som du lämnar direkt på vår webbplats eller på annat sätt tillhandahåller. Du kan välja att utelämna denna information men då är det många av våra tjänster som du inte kan använda. Vi använder den information som du ger oss för att bland annat svara på dina förfrågningar, anpassa framtida shoppingbesök för dina specifika behov, förbättra vår verksamhet och kommunicera med dig.
Automatisk information
Vi tar emot och lagrar viss information varje gång du interagerar med oss. Som många andra använder vi till exempel ”cookies”, och vi får teknisk information när din webbläsare besöker GN Triova ApS (lovelymine.se). Längst ner på den här sidan kan du läsa mer specifikt om vilken information vi samlar in. Ett antal företag erbjuder dig verktyg för att besöka webbplatser anonymt. Det hindrar oss naturligtvis från att anpassa din upplevelse på GN Triova ApS (lovelymine.se) när vi inte kan känna igen dig, men vi vill att du ska veta att de finns.
Kommunikation via e-post
Om du inte vill ta emot SMS eller annan e-post från oss kan du logga in på ditt konto och välja bort SMS och aviseringar.
Kreditkortssäkerhet
Vi har gjort allt för att erbjuda våra kunder en säker lösning och garanterar att vi inte lagrar känslig information på vår egen server. All kreditkortsinformation matas in i en säker miljö (SSL) och skickas i krypterad form till PBS. När du betalar en beställning med kreditkort har GN Triova ApS (lovelymine.se) rätt att ta ut beloppet när vi skickar din beställning. Det kan sammanfattas på följande sätt: Komplett beställning: hela beloppet dras vid avsändning. Delleverans: hela beloppet dras vid sista avsändning. Delvis slutsåld*: hela beloppet minus slutsålda rader dras vid avsändning. Slutsåld: inget dras och beställningen annulleras. *Du kommer att kontaktas innan beställningen skickas och har naturligtvis möjlighet att avbryta hela beställningen.
Hur är det med cookies?
Cookies är alfanumeriska ”identifierare” som vi överför till din dators hårddisk via din webbläsare, vilket gör att vårt system kan känna igen din webbläsare och erbjuda funktioner som automatisk inloggning och permanenta varukorgar så att du kan lagra produkter här under flera besök. Din webbläsare kan hantera användningen av cookies på flera olika sätt, inklusive att helt utesluta användningen av dem. Cookies är dock en förutsättning för att du ska kunna dra full nytta av GN Triova ApS (lovelymine.se), och vi rekommenderar därför att du tillåter användningen av cookies i någon form.
Delar GN Triova ApS (lovelymine.se) den information som samlas in?
Information om våra kunder är en viktig del av vår verksamhet och vi varken säljer eller byter den med andra. Vi delar endast kundinformation med våra dotterbolag som GN Triova ApS (lovelymine.se) äger eller är en del av.
Företagsöverlåtelse
I takt med att vår verksamhet utvecklas kan vi köpa eller sälja tillgångar. I sådana transaktioner är kundinformation vanligtvis en av de överlåtna tillgångarna. Om GN Triova ApS (lovelymine.se), eller stora delar av företaget skulle förvärvas är kundinformation en naturlig del av en sådan transaktion.
Skydd av GN Triova ApS (lovelymine.se) och andra
Vi lämnar ut konto- och annan personlig information när vi anser att det är nödvändigt för att följa tillämpliga lagar för att upprätthålla våra ”Användarregler” eller för att skydda GN Triova ApS (lovelymine.se), våra användares eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag för att förhindra bedrägerier, till exempel kreditkortsbedrägerier.
Med ditt godkännande
Dessutom får du information om dina uppgifter eventuellt skulle delas med tredje part och du har möjlighet att säga nej.
Hur säkert förvaras min information?
Den information som GN Triova ApS (lovelymine.se) samlar in/tar emot lagras i en databas som skyddas genom flera nivåer av åtkomstkontroller. √Ę‚ā¨¬®Det är viktigt att du skyddar dig mot missbruk av ditt lösenord och obehörig användning av din dator. Se alltid till att logga ut från datorer som du delar med andra.
Vilken information har jag tillgång till?
GN Triova ApS (lovelymine.se) ger dig läsåtkomst till följande uppgifter om dig, och i vissa fall möjligheten att ändra denna information. Listan ändras i linje med att vår webbplats ändras. Du kan ändra detta under din profil!
Vilka möjligheter har jag?
Vi behöver ett minimum av information för att kunna skicka varor till dig, men du behöver inte skapa ett konto hos GN Triova ApS (lovelymine.se). Med ett konto får du dock tillgång till rabatter, permanent kundvagn, nyhetsbrev och liknande. Du kan när som helst lägga till/redigera/radera information på sidan ”Mitt konto”.
Automatiskt insamlad information (detaljer)
Den information som vi samlar in och analyserar omfattar din IP-adress, inloggning, e-postadress, lösenord, dator- och anslutningsinformation, t.ex. typ och version av webbläsare, operativsystem och plattform, köphistorik, webbadresser till och från vår webbplats, inklusive datum och tid, cookienummer och produkter som du har tittat på eller sökt efter.

Välkommen till GN Triova ApS (lovelymine.se)

GN Triova ApS (lovelymine.se) och dess samarbetspartners tillhandahåller denna webbplats åt dig enligt följande villkor.

 

Elektronisk kommunikation

När du besöker GN Triova ApS (lovelymine.se) eller skickar e-post till oss kommunicerar du med oss elektroniskt. Du samtycker därmed till att ta emot elektronisk kommunikation från oss. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att publicera information på den här webbplatsen.

 

Copyright

Allt innehåll på denna webbplats, såsom text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, data och programvara, tillhör GN Triova ApS (lovelymine.se) eller dess leverantörer.

 

 

 

Priser

Alla priser anges i SEK (svenske kronor) inkl. moms

 

Ångerrätt

Som kund har du en ångerrätt på 14 dagar. Efter köpet informerar vi dig om din 14-dagars ångerrätt på ett hållbart medium, vanligtvis ett e-postmeddelande så att du har möjlighet att spara informationen.

 

GN Triova ApS (lovelymine.se) ser till att du får ett standardformulär för avbeställning tillsammans med din beställning. Återkallelsen är dock inte ogiltig om du väljer att anmäla återkallelsen på ett annat media. När det gäller annullering av köpet efter att produkten har använts har du möjlighet att annullera köpet efter användning av produkten. Du är dock ansvarig för eventuell värdeminskning om du har testat varorna på ett annat sätt än vad som normalt är tillåtet i en butik. Vi har bevisbördan för att bevisa om den returnerade varan har förlorat i värde eller inte, och du betalar för returportot.

 

Tjänster: Konsumenten kan ångra sig efter att tjänsten har påbörjats. Det kan till exempel vara ett hantverksarbete. I detta fall måste kunden betala för det som har levererats fram till dess att ångerrätten har utnyttjats.

 

Licens och tillgång till webbplatsen

GN Triova ApS (lovelymine.se) beviljar en begränsad licens för att använda denna webbplats för personliga ändamål, och inte för nedladdning (annat än allmän cachelagring) eller ändring av den, eller delar av den, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från GN Triova ApS (lovelymine.se). Denna licens omfattar inte återförsäljning eller kommersiell användning av denna webbplats eller dess innehåll, inklusive insamling av data, produktlistor, beskrivningar eller priser, härledd användning av denna webbplats eller dess innehåll, nedladdning eller kopiering av kontoinformation till förmån för andra webbplatser eller användning av informationsutvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling. Denna webbplats eller någon del av den får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljas vidare, besökas eller på annat sätt användas för kommersiella ändamål utan uttryckligt skriftligt tillstånd från GN Triova ApS (lovelymine.se). Du får inte använda frames-tekniker för att inkludera varumärken, logotyper eller annan äganderättsligt skyddad information (inklusive bilder, text, sidlayout eller sidor) från GN Triova ApS (lovelymine.se) och våra dotterbolag utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. √Ę‚ā¨¬®Du får inte använda GN Triova ApS (lovelymine.se) namn eller varumärken i META-taggar eller annan ”dold text” utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande från GN Triova ApS (lovelymine.se). All otillåten användning upphäver omedelbart alla tillstånd eller licenser som beviljats av GN Triova ApS (lovelymine.se). √Ę‚ā¨¬®Du har en begränsad, uppsägningsbar och icke-exklusiv rätt att skapa en länk till GN Triova ApS (lovelymine.se) webbplats så länge länken inte beskriver GN Triova ApS (lovelymine.se), dess dotterbolag eller deras produkter/tjänster på ett falskt, vilseledande, nedsättande eller annat negativt sätt. Du får inte använda logotypen GN Triova ApS (lovelymine.se) eller någon relaterad grafik eller några varumärken som en del av länken utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

 

Ditt konto

Som användare av denna webbplats måste du upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord genom begränsad tillgång till din dator, och att du accepterar ansvaret för alla incidenter som kan inträffa på ditt konto. GN Triova ApS (lovelymine.se) och dess dotterbolag förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller annullera beställningar utan förvarning i händelse av missbruk.

 

Recensioner, kommentarer, meddelanden och annat innehåll

Besökare kan lägga till recensioner, kommentarer och annat innehåll, samt lägga upp förslag, idéer, kommentarer, frågor och annan information så länge innehållet inte är olagligt, pornografiskt, hotfullt, kränker ”integriteten”, inkräktar på andras rättigheter eller på annat sätt är ärekränkande för tredje person eller grupp, och inte består av, eller innehåller programvaruvirus, politisk propaganda eller kommersiell reklam. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara en annan person, ett företag eller en förening. GN Triova ApS (lovelymine.se) förbehåller sig rätten (men inte skyldigheten) att ta bort eller redigera sådant innehåll, men vi har ingen regelbundet kontroll av ovanstående material. √Ę‚ā¨¬®Om du skickar eller lägger upp material, och vi inte anger något annat, ger du GN Triova ApS (lovelymine.se) och dess dotterbolag en icke-exklusiv, royaltyfri, permanent, evig och fullständig rätt att använda, reproducera, modifiera, lägga till, publicera, översätta, skapa härlett material från, distribuera och visa sådant innehåll över hela världen i alla medier. Du ger GN Triova ApS (lovelymine.se) och dess dotterbolag rätten att använda det namn/den synonym som användes, om så önskas. Du garanterar att du äger eller på annat sätt har rätt till det innehåll du lämnar ut, att innehållet är korrekt och att din användning av innehållet inte bryter mot detta, och inte skadar någon person eller grupp, och att du kommer att ersätta GN Triova ApS (lovelymine.se) eller dess dotterbolag för alla anspråk till följd av innehållet som du har skickat in. GN Triova ApS (lovelymine.se) har rätt, men inte skyldighet, att övervaka, korrigera eller ta bort aktiviteter eller innehåll. GN Triova ApS (lovelymine.se) kan inte hållas ansvariga och tar inget ansvar för material som skickas in av dig eller någon tredje part.

 

Copyright-klagomål

GN Triova ApS (lovelymine.se) och dess partner respekterar andras rättigheter. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som strider mot upphovsrätten, skicka ditt klagomål till oss via e-post.

 

Egendom

Alla produkter som köpts från GN Triova ApS (lovelymine.se) förblir GN Triova ApS (lovelymine.se) egendom tills du får varorna. Detta innebär att risken för förlorad post tas av GN Triova ApS (lovelymine.se). Du bär dock risken för returförsändelser tills GN Triova ApS (lovelymine.se) tar emot varorna.

 

Produktbeskrivningar

GN Triova ApS (lovelymine.se) och dess partner strävar efter att vara så korrekta som möjligt. GN Triova ApS (lovelymine.se) kan dock inte garantera att produktbeskrivningar eller annat innehåll på denna webbplats är fullständiga, tillförlitliga, uppdaterade eller felfria. Om en produkt som erbjuds av GN Triova ApS (lovelymine.se) inte överensstämmer med beskrivningen är ditt enda alternativ att returnera produkten.

 

Övriga parter

Andra parter än GN Triova ApS (lovelymine.se) och dess samarbetspartner tillhandahåller tjänster eller säljer produkter på denna webbplats. Dessutom länkar vi till andra företags webbplatser. √Ę‚ā¨¬®Vi ansvarar inte för att granska och utvärdera dem, och vi garanterar inte de tjänster som erbjuds av dessa företag eller personer eller innehållet på deras webbplatser. GN Triova ApS (lovelymine.se) tar inget ansvar för åtgärder, produkter och innehåll från ovanstående eller tredje part. Du bör läsa deras sekretesspolicy och andra regler för användning.

 

FRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Denna webbplats tillhandahålls av GN Triova ApS (lovelymine.se) ”AS IS” och ”AS available”. GN Triova ApS (lovelymine.se) ska inte hållas ansvariga, vare sig uttryckligen eller underförstått, för användningen av denna webbplats eller för information, innehåll, material eller produkter som finns på denna webbplats. Du samtycker uttryckligen till att användningen av denna webbplats sker på egen risk. I den utsträckning som lagen tillåter frånsäger sig GN Triova ApS (lovelymine.se) alla garantier, uttryckliga eller underförstådda. GN Triova ApS (lovelymine.se) garanterar inte att denna webbplats, dess servrar eller e-post som skickas från GN Triova ApS (lovelymine.se) är fria från virus eller skadliga komponenter. GN Triova ApS (lovelymine.se) kan inte göras ansvariga för skador av något slag som uppstår vid användningen av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, direkta eller indirekta tillfälliga skador och följdskador.

 

Webbplatspolicy och korrigeringar

Läs också våra andra policyer som beskrivs på den här webbplatsen. Dessa policyer gäller även för ditt besök på GN Triova ApS (lovelymine.se). Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vår webbplats, våra policyer och ovanstående riktlinjer.

 

Företagsinfo:

Alla transaktioner som görs via denna webbplats sker mellan dig som kund och GN Triova ApS (lovelymine.se), Råsøvej 23, DK-4160 Herlufmagle, CVR-nr 36941537.

 

Beställningsbekräftelse

Alla beställningar bekräftas automatiskt (via e-post) och du meddelas via e-post inom högst 8 timmar på vardagar om det är några problem med leveransen (restnotering/slutsålda varor).

 

Betalning

Beställningar kan betalas på följande sätt: Kreditkort: Dankort, Mastercard, Visa. GN Triova ApS (lovelymine.se) använder en betalnings-gateway från QuickPay. Kommunikationen med denna betalningslösning har testats av PBS. Alla kortuppgifter skickas i krypterad form. Om vi inte kan leverera hela beställningen justerar vi din betalning till den nya beställningssumman. Vi kan dock inte höja beloppet om du vill lägga till en eller flera rader med produkter.

 

Bank: XXX

Kontrollera: GN Triova ApS (lovelymine.se), Råsøvej 23, DK-4160 Herlufmagle, CVR-nr 36941537. Kom ihåg att ange beställningsnumret.

 

Leverans

Vi packar din besttällning inom 1-3 arbetsdagar. Vi räknar med en leveranstid på 3-7 arbetsdagar. Om din beställning innehåller beställningsvaror skickas beställningen dock först när vi kan göra en samlad leverans.

 

Betalningsvillkor

Lovelymine.se tar ut pengarna för din beställningar samma dag som beställningen skickas

Vi följer växelkursen för den svenska valutan

 

Frakt

Alla inhemska beställningar (SEK) debiteras 70,00 SEK för att täcka fraktkostnaderna. Utomeuropeiska och utländska destinationer betalar frakt enligt GLS aktuella priser. Dessa priser är inlagda i vårt system och du får alltid information om fraktkostnaderna innan du beställer. Du betalar aldrig mer än vad systemet beräknar. Du har också möjlighet att hämta dina beställningar i vår butik.

 

BYTEN

Vid byten fyller du i returformuläret som du fick tillsammans med varan och anger vilken vara du vill ha i stället. Du betalar för returfrakten till butiken (du kan också komma till vår butik för att undvika frakt).

 

ÅTERBETALNING

Beloppet krediteras ditt konto inom 7 arbetsdagar efter att paketet har mottagits. Om du har använt ett kreditkort återbetalas beloppet till ditt konto. Om du har gjort ett köp mot postförskott, med Visa Electron, Nordea eller Danske Netbank, ange ditt kontonummer så återbetalas beloppet till det kontot. Allt detta måste göras online. Du kan också ångra ditt köp genom att vägra att ta emot varorna eller genom att returnera dem till vår adress.

 

Om du har skickat in en vara för att utnyttja din rätt till ånger eller reklamation får du alltid ett e-postmeddelande när vi har mottagit varan. I e-postmeddelandet får du information om den fortsatta processen för att hantera ånger/reklamation av köpet.

 

RETURADRESS

GN Triova ApS (lovelymine.se)

Råsøvej 23, DK-4160 Herlufmagle

 

Reklamation och garanti

Alla produkter har 2 års garanti avseende tillverkningsfel. GN Triova ApS (lovelymine.se) byter eller reparerar defekta varor om det är möjligt, men vi förbehåller oss rätten att lösa en reklamation genom att återbetala varans inköpspris. Kostnaden för denna typ av returer betalas enligt överenskommelse med GN Triova ApS (lovelymine.se).

 

Konfidentialitet

GN Triova ApS (lovelymine.se) vet att du bryr dig om hur informationen om dig används och delas, och vi uppskattar att du litar på att vi behandlar den konfidentiellt. Den här texten beskriver vår integritetspolicy. Genom att besöka GN Triova ApS (lovelymine.se) godkänner du också de metoder som beskrivs nedan.

 

Vilka uppgifter samlar GN Triova ApS (lovelymine.se) in?

Kunduppgifterna hjälper oss att kontinuerligt förbättra din shoppingupplevelse på GN Triova ApS (lovelymine.se). De uppgifter vi samlar in beskrivs nedan.

 

Information som du ger oss

Vi tar emot och lagrar all information som du lämnar direkt på vår webbplats eller på annat sätt tillhandahåller. Du kan välja att utelämna denna information men då är det många av våra tjänster som du inte kan använda. Vi använder den information som du ger oss för att bland annat svara på dina förfrågningar, anpassa framtida shoppingbesök för dina specifika behov, förbättra vår verksamhet och kommunicera med dig.

 

Automatisk information

Vi tar emot och lagrar viss information varje gång du interagerar med oss. Som många andra använder vi till exempel ”cookies”, och vi får teknisk information när din webbläsare besöker GN Triova ApS (lovelymine.se). Längst ner på den här sidan kan du läsa mer specifikt om vilken information vi samlar in. Ett antal företag erbjuder dig verktyg för att besöka webbplatser anonymt. Det hindrar oss naturligtvis från att anpassa din upplevelse på GN Triova ApS (lovelymine.se) när vi inte kan känna igen dig, men vi vill att du ska veta att de finns.

 

Kommunikation via e-post

Om du inte vill ta emot SMS eller annan e-post från oss kan du logga in på ditt konto och välja bort SMS och aviseringar.

 

Kreditkortssäkerhet

Vi har gjort allt för att erbjuda våra kunder en säker lösning och garanterar att vi inte lagrar känslig information på vår egen server. All kreditkortsinformation matas in i en säker miljö (SSL) och skickas i krypterad form till PBS. När du betalar en beställning med kreditkort har GN Triova ApS (lovelymine.se) rätt att ta ut beloppet när vi skickar din beställning. Det kan sammanfattas på följande sätt: Komplett beställning: hela beloppet dras vid avsändning. Delleverans: hela beloppet dras vid sista avsändning. Delvis slutsåld*: hela beloppet minus slutsålda rader dras vid avsändning. Slutsåld: inget dras och beställningen annulleras. *Du kommer att kontaktas innan beställningen skickas och har naturligtvis möjlighet att avbryta hela beställningen.

 

Hur är det med cookies?

Cookies är alfanumeriska ”identifierare” som vi överför till din dators hårddisk via din webbläsare, vilket gör att vårt system kan känna igen din webbläsare och erbjuda funktioner som automatisk inloggning och permanenta varukorgar så att du kan lagra produkter här under flera besök. Din webbläsare kan hantera användningen av cookies på flera olika sätt, inklusive att helt utesluta användningen av dem. Cookies är dock en förutsättning för att du ska kunna dra full nytta av GN Triova ApS (lovelymine.se), och vi rekommenderar därför att du tillåter användningen av cookies i någon form.

 

Delar GN Triova ApS (lovelymine.se) den information som samlas in?

Information om våra kunder är en viktig del av vår verksamhet och vi varken säljer eller byter den med andra. Vi delar endast kundinformation med våra dotterbolag som GN Triova ApS (lovelymine.se) äger eller är en del av.

 

Företagsöverlåtelse

I takt med att vår verksamhet utvecklas kan vi köpa eller sälja tillgångar. I sådana transaktioner är kundinformation vanligtvis en av de överlåtna tillgångarna. Om GN Triova ApS (lovelymine.se), eller stora delar av företaget skulle förvärvas är kundinformation en naturlig del av en sådan transaktion.

 

Skydd av GN Triova ApS (lovelymine.se) och andra

Vi lämnar ut konto- och annan personlig information när vi anser att det är nödvändigt för att följa tillämpliga lagar för att upprätthålla våra ”Användarregler” eller för att skydda GN Triova ApS (lovelymine.se), våra användares eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag för att förhindra bedrägerier, till exempel kreditkortsbedrägerier.

 

Med ditt godkännande

Dessutom får du information om dina uppgifter eventuellt skulle delas med tredje part och du har möjlighet att säga nej.

 

Hur säkert förvaras min information?

Den information som GN Triova ApS (lovelymine.se) samlar in/tar emot lagras i en databas som skyddas genom flera nivåer av åtkomstkontroller. √Ę‚ā¨¬®Det är viktigt att du skyddar dig mot missbruk av ditt lösenord och obehörig användning av din dator. Se alltid till att logga ut från datorer som du delar med andra.

 

Vilken information har jag tillgång till?

GN Triova ApS (lovelymine.se) ger dig läsåtkomst till följande uppgifter om dig, och i vissa fall möjligheten att ändra denna information. Listan ändras i linje med att vår webbplats ändras. Du kan ändra detta under din profil!

 

Vilka möjligheter har jag?

Vi behöver ett minimum av information för att kunna skicka varor till dig, men du behöver inte skapa ett konto hos GN Triova ApS (lovelymine.se). Med ett konto får du dock tillgång till rabatter, permanent kundvagn, nyhetsbrev och liknande. Du kan när som helst lägga till/redigera/radera information på sidan ”Mitt konto”.

 

Automatiskt insamlad information (detaljer)

Den information som vi samlar in och analyserar omfattar din IP-adress, inloggning, e-postadress, lösenord, dator- och anslutningsinformation, t.ex. typ och version av webbläsare, operativsystem och plattform, köphistorik, webbadresser till och från vår webbplats, inklusive datum och tid, cookienummer och produkter som du har tittat på eller sökt efter.

 

 

F√Ö 15 % RABATT P√Ö DITT F√ĖRSTA K√ĖP! ANM√ĄL DIG TILL V√ÖRT NYHETSBREV

Om du inte redan har anmält dig skickar vi dig ett e-postmeddelande med en rabattkod som du kan använda vid köp för minst 299 kr. Rabattkoden gäller för alla ej redan nedsatta varor. Rabattkoden kan inte kombineras med andra rabattkoder. När du registrerar dig godkänner du vår integritetspolicy.